Tin tức

Cách sử dụng máy thủy bình và tính cao độ đơn giãn

Cách sử dụng máy thủy bình và tính cao độ đơn giãn

22/05/20152 bình luận
 1. Đo cao bằng máy thủy bình  Dẫn truyền độ cao giữa các điểm Giả sử ta muốn dẫn truyền độ cao từ điểm A ( có độ cao là H ) đến điểm B chưa biết độ cao          Bước 1: Thiết lập hoặc chuyển trạm máy thủy...
Xem chi tiết
Đo góc, đo khoảng cách bằng máy thủy bình

Đo góc, đo khoảng cách bằng máy thủy bình

22/05/20151 bình luận
  1. Đo góc bằng máy thủy bình  Góc đo bàn độ ngang được thiết kế bên dưới kính mắt và dễ dàng đọc số, người dùng có thể thiết lập góc 90° hoặc đo đạc một góc bất kỳ sau khi đã bắt mục tiêu với độ...
Xem chi tiết