Đo góc, đo khoảng cách bằng máy thủy bình

22/05/2015 1 bình luận 172 lượt xem

  1. Đo góc bằng máy thủy bình 

Bàn độ ngang máy thủy bình

Góc đo bàn độ ngang được thiết kế bên dưới kính mắt và dễ dàng đọc số, người dùng có thể thiết lập góc 90° hoặc đo đạc một góc bất kỳ sau khi đã bắt mục tiêu với độ chính xác góc ngang là 30′. Tuy nhiên cũng có một số dòng máy không có chức năng trên.

  2. Đo khoảng cách bằng máy thủy bình 

Máy thủy bình có đo được khoảng cách không? Trải qua một quá trình tìm hiểu về máy thủy bình cũng như công dụng của nó, hầu hết các kỹ sư trắc địa đều có thể thực hiện được quá trình này với những bước rất đơn giản như sau:

Khoảng cách từ tâm máy tới mia được tính theo công thức :

D =  (a – b) x100

Trong đó :

D- khoảng cách từ máy tới điểm đặt mia

a  -số đọc chỉ trên

b- số đọc chỉ dưới

 

Có 1 bình luận Đo góc, đo khoảng cách bằng máy thủy bình