Các địa chỉ giao dịch

 

   

 

    TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA 3

 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA MIỀN NAM

Địa chỉ: 256 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Email: trungtamtracdia3@gmail.com - Web: www.tracdiamiennam.com
Tel: 08 66 71 74 74 - 0981 04 0981  
Hotline: 0981 04 0981  Hỗ trợ 24h